Everhage B.V.

Bouwtitel Ruimte voor Ruimte

Noord-Brabant

Bouwtitel Ruimte voor Ruimte (Noord-Brabant)

Bent u van plan een Ruimte voor ruimte kavel te ontwikkelen? Dan heeft u een zogenaamde bouwtitel nodig.
Deze bouwtitel kunt u niet alleen verwerven bij de Ontwikkelingsmaatschappij maar ook particulier.
Het verschil zit hem in de prijs. Daarover later meer.

Een bouwtitel ontstaat kort gezegd als u kunt aantonen dat u 1.000 m² varkens- of kippenstallen gesloopt heeft. Daarbij moet u voldoen  aan de eisen die de Beleidsregel Ruimte voor ruimte 2006 stelt.

Dat klinkt simpel maar in de praktijk is het vrijwel onmogelijk en behoorlijk risicovol zelf een titel samen te stellen.

Net zoals op uw bouwperceel het geval is, moeten er ook op de slooplocatie vaak de nodige onderzoeken uitgevoerd en procedures doorlopen worden. Met het slopen van de stallen heeft u dus nog geen (recht op een) bouwtitel. Op de slooplocatie moet verder ook nog de bestemming gewijzigd worden, de milieuvergunning worden ingetrokken en voldoende mestproduktierechten worden doorgehaald. Daarnaast moet gecontroleerd worden of de slooplocatie zélf wel aan de eisen voldoet. Ligt deze in een zogenaamd extensiveringsgebied dan is de locatie in orde. Ligt deze echter  in een landbouwontwikkelingsgebied dan is hij bij voorbaat ongeschikt en ligt deze in een verwevingsgebied dan zal onderzocht moeten worden of hij geschikt is. Ook moet gecontroleerd worden of de locatie sinds 1999 onafgebroken in gebruik is geweest. En de oppervlakte van de stallen zal via een taxatierapport vastgesteld moeten worden. Verwacht niet dat u dan precies op 1.000 m² uit komt, dat zou wel heel toevallig zijn.

Bent u er nog?

Everhage heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan bij het samenstellen van particuliere bouwtitels. De bovengenoemde werkzaamheden om een bouwtitel  samen te stellen en te verwerven zijn voor Everhage gesneden koek. U komt niet op het laatste moment voor de verrassing te staan dat uw titel niet voldoet aan de eisen.

Zoals hierboven vermeld zit het verschil tussen een bouwtitel van de Ontwikkelingsmaatschappij en een door Everhage samengestelde titel in de prijs. Het voordeel voor u beloopt al snel tienduizenden euro’s.

Informeer bij ons vrijblijvend naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden voor uw geval.

Laatste nieuws

Laatste aanbod

Bouwtitel Ruimte voor Ruimte
Lees verder

Contact gegevens Everhage B.V.

Arjan Evers Maarten Verhagen
Speelheuvelstraat 23 Venhofstraat 9
5711AS Someren 5384SZ Heesch
T: 0610 497 773 T: 0655 734 072

Email info@everhage.nl
Web www.everhage.nl