Everhage B.V.

Bouwtitel Ruimte voor Ruimte

Bouwtitel Ruimte voor Ruimte (Noord-Brabant)

Bent u van plan een ruimte voor ruimte kavel te ontwikkelen? Dan heeft u een zogenaamde bouwtitel nodig.
Deze bouwtitel kunt u niet alleen verwerven bij de Ontwikkelingsmaatschappij maar ook particulier.

Een bouwtitel ontstaat kort gezegd als u kunt aantonen dat u 1.000 m² varkens- of kippenstallen gesloopt heeft. Daarbij moet u voldoen aan de eisen die de Verordening ruimte daaraan stelt.
Dat klinkt simpel maar in de praktijk is het vrijwel onmogelijk en behoorlijk risicovol zelf een titel samen te stellen.

Net zoals op uw toekomstige bouwperceel het geval is, moeten er ook op de slooplocatie namelijk vaak de nodige onderzoeken uitgevoerd en procedures doorlopen worden. Met het slopen van de stallen heeft u nog geen (recht op een) bouwtitel. Op de slooplocatie moet ook nog de bestemming gewijzigd worden, de milieuvergunning worden ingetrokken en voldoende mestproduktierechten worden doorgehaald. Daarnaast moet gecontroleerd worden of de slooplocatie zélf wel aan de eisen voldoet. Ligt deze in een gebied met de aanduiding Beperkingen veehouderij dan is de locatie in orde. Ligt de locatie echter niet in een gebied met die aanduiding dan zal onderzocht moeten worden of hij geschikt is voor toepassing voor ruimte-voor-ruimte. Ook moet gecontroleerd worden of de locatie de laatste 3 jaar onafgebroken in gebruik is geweest. En de oppervlakte van de stallen zal via een taxatierapport vastgesteld moeten worden. Verwacht niet dat u dan precies op 1.000 m² uit komt, dat zou wel heel toevallig zijn.

Bent u er nog?

Everhage heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan bij het samenstellen van particuliere bouwtitels in en voor de meeste gemeenten in Noord-Brabant. De bovengenoemde werkzaamheden om een bouwtitel samen te stellen en te verwerven zijn voor Everhage bekend terrein. U komt niet op het laatste moment voor de verrassing te staan dat uw titel niet voldoet aan de eisen.

Laatste nieuws

Laatste aanbod

Bouwtitel
Lees verder

Contact gegevens Everhage B.V.

Arjan Evers Maarten Verhagen
Speelheuvelstraat 23 Venhofstraat 9
5711AS Someren 5384SZ Heesch
T: 0610 497 773 T: 0655 734 072

Email info@everhage.nl
Web www.everhage.nl